Velkommen til TSM - Teknik og skole

Klubben for teknisk servicemedarbejdere på skoler, idrætsanlæg og kulturhuse i Aarhus Kommune

TSM Teknik og skole er en brancheklub under FOA Århus som henvender sig til de grupper, der er omfattet af FOAs overenskomst for teknisk servicemedarbejdere på skoler, idrætsanlæg og kulturhuse.

Vi har som klubformål at nå ud til medlemmerne på skoler, idrætsanlæg og kulturhuse under Aarhus kommune både med demokratisk debat samt information om overenskomsten og andre aftaler, der har betydning for klubbens medlemmer. Derudover lægger vi stor vægt på fællesskab og sammenhold - bl.a. med sociale arrangementer.

Vi er efterhånden blevet geografisk spredt over et stort område, og det betyder, at vi efterhånden sjældent er samlet allesammen, hvor vi kan debattere vores fælles arbejdsplads.

Klubbestyrelsen håber derfor, at hjemmesiden kan være et fælles forum, hvor vi kan skabe debat og informere om overenskomstregler, kørselsregler, holddriftsregler og andre forhold, der har betydning i  hverdagen for klubbens medlemmer.

 

Klubbens historie
Vores klub fik sin spæde start d. 6. maj 1983, hvor den daværende formand Jørn Jelle fra skoleområdet stiftede brancheklubben under FOA med navnet ”Idrætsassistenternes klub” - også kendt som pedellernes klub.

På daværende tidspunkt var alle områderne slået sammen i et fælles område. Jørn Jelle har i mange år varetaget klubbens ve og vel og taget mange kampe for medlemmerne både som tillidsrepræsentant, men også som klubformand.

Der har igennem de mange år, klubben har eksisteret, været flere formænd. Bl.a. Johnny Jørgensen og Knud Mortensen, som begge har fortsat med at drive klubben for medlemmerne.

I år 2014 valgte bestyrelsen, at vi måske burde reformere klubben, så den også passer til nutidens billede af vores arbejdsliv og derfor er klubbens navn blevet ændret til det, som vi reelt er: Teknisk Service Medarbejdere ved Aarhus Kommune.